Giáo trình đào tạo: Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử

Để gưởi một bức thư thông thường ta có thể mất một vài ngày với một bức thư trong nước và nhiều thời gian hơn để gửi một bức thư ra
nước ngoài. Do đó, để tiết kiệm
thời gian và tiền bạc ngày nay
nhiều người đã sử dụng thư điện tử.
Thư điện tử được gửi đến người
nhận rất nhanh, dễ dàng và rẻ hơn
nhiều so với sử dụng thư tay truyền
thống.

Từ khóa: mẹo cài đặt, cài đặt mạng, bảo mật mạng, quản trị hệ thống thư điện tử, thư điện tử, tài liệu về mạng

pdf 244 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:220 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận