Giáo trình đào tạo quản trị viên mạng Win 2000 ADVANCE SERVER

Hệ điều hành Windows 2000 Server được phát triển từ nhu cầu cấp thiết của các cơ quan tổ chức muốn có một thế hệ mới các ứng dụng Client/Server, những ứng dụng sẽ cho phép họ xây dựng những ưu thế cạnh tranh mạnh mẽ. Họ đòi hỏi nhiều hơn chứ không phải chỉ dơn thuần là việc nối các máy tính cá nhân lại với nhau hay đưa các ứng dụng từ các máy lớn xuống. Họ cần một nền tảng ổn định với máy chủ quản lý cục bộ, mạng diện rộng với các máy chủ cho các ứng dụng. Xét cho cùng, người sử dụng muốn có ngay lập tức những thông tin mà họ cần và phục vụ những yêu cầu nghiệp vụ riêng biệt.

Từ khóa: thủ thuật mạng, kỹ năng máy tính, hệ thống mạng, lắp đặt mạng, thiết bị mạng , điều hành mạng, an ninh mạng,

pdf 76 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:313 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận