Chuyên đề quản trị mạng - mail

Tài liệu tham khảo Chuyên đề quản trị mạng - mail với mục tiêu cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu cho các hệ thống thiết bị quan trọng nền tảng của mạng máy tính hiện đại. Giáo trình gồm 2 phần. Khái quát về mạng máy tính : Bao gồm những khái niệm định nghĩa cơ bản nhất về mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, giới thiệu các giao thức mạng, đặc biệt là giao thức TCP/IP. Các cơ sở lý thuyết đưa ra trong chương này đòi hỏi học viên phải nắm vững để có thể tiếp thu được các nội dung trong phần 2. Tuy vậy, nếu học viên đã tự trang bị các kiến thức cơ bản trên hoặc đã được đào tạo theo giáo trình “Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN” của đề án 112 có thể bỏ qua nội dung của phần một và học vào nội dung của phần 2

Từ khóa: hệ thống mạng, mạng máy tính, hộp mail, hệ thống mail, giao thức mạng, quản trị mạng - mail

ppt 92 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:195 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận