Giáo án: Cơ cấu phân phối khí - CĐ Nghề Phú Yên

Mục đích Giáo án Cơ cấu phân phối khí của Trường CĐ Nghề Phú Yên giúp bạn phát biểu đúng nhiệm vụ, phân loại và nguyên tắc hoạt động của các loại cơ cấu phân phối khí, tháo lắp cơ cấu phân phối khí đúng quy trình, quy phạm và đúng yêu cầu kỹ thuật. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Cơ cấu phân phối khí, Giáo án Cơ cấu phân phối khí, Cơ cấu phân phối truyền thống, Giáo án dạy nghề, Sửa chữa ô tô, Tháo lắp cơ cấu phân phối khí

pdf 10 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận