Sổ giáo án tích hợp: Hàn khí - Hàn giáp mối ở vị trí hàn ngang

Sau khi học xong Bài Hàn giáp mối ở vị trí hàn ngang này người học có khả năng: trình bày rõ vị trí của mối hàn ngang trong không gian, giải thích đúng những khó khăn khi hàn ngang, chuẩn bị phôi hàn đúng kích thức bản vẽ, thực hiện đúng thao động tác kỹ thuật hàn, phân tích được các sai hỏng trong quá trình thực hiện, rèn luyện tác phong công nghiệp và đảm bảo công tác an toàn và vệ sinh phân xưởng.

Từ khóa: Sổ giáo án tích hợp, Giáo án Hàn khí, Hàn giáp mối ở vị trí hàn ngang, Giáo án dạy nghề hàn, Phân biệt ngọn lửa hàn, Chế độ hàn khí

pdf 10 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:356 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận