Sổ giáo án tích hợp: Công nghệ ô tô - Trương Thanh Phong

Sổ giáo án tích hợp: Công nghệ ô tô nhằm giúp học viên có khả năng trình bày được khái niệm cơ bản về hàn điện hồ quang, chọn được que hàn, chế độ hàn và phương pháp duy chuyển que hàn thích hợp, vận hành được máy hàn theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn về điện, có được kỹ năng cơ bản về hàn đắp, hàn tiếp mối và cắt kim loại để hổ trợ cho quá trình sửa chữa phần cơ khí ô tô. Chúc bạn học tốt.

Từ khóa: Công nghệ ô tô, Giáo án tích hợp Công nghệ ô tô, Hàn điện hồ quang, Kỹ năng cơ bản về hàn đắp, Hàn tiếp mối, Sửa chữa phần cơ khí ô tô

pdf 24 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận