CÔNG TÁC THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG

Khái niệm về thiết kế
Công tác thiết kế thuộc về giai đoạn thực hiện dự án ban đầu của công trình cần xây dựng, bao gồm một số công việc chủ yếu như:
Lập và duyệt các phương án thiết kế công trình.
Tổ chức quản lý công tác thiết kế.v.v..
Quá trình thiết kế bao gồm:
Giai đoạn tiền thiết kế (lập dự án đầu tư, thiết kế tiền khả thi và thiết kế khả thi);
Giai đoạn thiết kế chính thức;
Giai đoạn sau thiết kế (giám sát tác giả, theo dõi thực hiện xây dựng trên thực địa để điều chỉnh và bổ sung thiết kế)

Từ khóa: CÔNG TÁC THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG, kinh tế xây dựng, bài giảng kinh tế xây dựng, tài liệu kinh tế xây dựng

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận