Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công 1

Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công 1 gồm 4 phần, trong đó phần 1 giới thiệu công trình về các số liệu tính toán, hình vẽ thể hiện, sơ bộ chọn giải pháp thi công. Phần 2 trình bày về tính toán thiết kế ván khuôn cho các cấu kiện như: tính toán thiết kế ván khuôn sàn, tính toán thiết kế ván khuôn dầm, tính toán thiết kế ván khuôn cột, tổng kết ván khuôn. Phần 3 tính toán khối lượng công tác. Phần 4 lập tiến độ thi công xây dựng công trình. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công 1, Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công, Vẽ kỹ thuật xây dựng, Thiết kế ván khuôn, Thiết kế ván khuôn sàn

pdf 31 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận