Bài tập Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu

Tài liệu bao gồm các dạng bài tập kế toán tài chính dành cho các bạn Sinh Viên chuyên ngành kinh tế nói chung và kế toán nói riêng.Trong đó, phần chủ yếu là chương kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả...hy vọng bài tập này sẽ giúp các bạn sinh viên củng cố thêm kiến thức trong quá trình học môn kế toán.

Từ khóa: kế toán doanh ghiệp, kế toán tiền lương, bài tập kiểm toán, bài tập kế toán, kế toán tài chính, bài tập kế toán tài chính

doc 73 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận