Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu huẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

Từ khóa: chế độ kế toán, bài tập kế toán, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, chứng từ kế toán, kế toán hành chính sự nghiệp

doc 50 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận