An toàn điện

Hiện nay ở nước ta điện đã được sử dụng rộng rãi trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, từ thành thị đến các vùng nông thôn hẻo lánh. Số người tiếp xúc với điện ngày càng nhiều. Vì vậy vấn đề an toàn điện đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của công tác bảo hộ lao động.
Thiếu hiểu biết về an toàn điện, không tuân theo các nguyên tắc về kỹ thuật an toàn điện có thể gây ra tai nạn. Khác với các loại nguy hiểm khác, nguy hiểm về điện nhiều khi khó phát hiện trước bằng giác quan như nhìn, nghe, mà chỉ có thể biết được khi tiếp xúc với các phần tử mang điện nhưng khi đó có thể bị chấn thương trầm trọng thậm chí chết người. Chính vì lẽ đó cần hiểu những khái niệm cơ bản về an toàn điện.

Từ khóa: giáo trình điện, kỹ thuật điện, tai nạn do điện , tiếp xúc mạng điện, biện pháp bảo vệ điện, Cấp cứu điện giật

doc 60 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:210 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận