Bài giảng An toàn điện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

Bài giảng An toàn điện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện trình bày các khái niệm: hiện tượng co giật, vật dẫn điện, vật cách điện, điều kiện xảy ra hiện tượng điện giật, các dạng chạm điện, các dạng bị điện giật và nguyên nhân. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: An toàn điện, Bài giảng An toàn điện, An toàn điện Chương 1, Khái niệm cơ bản về an toàn điện, Vật dẫn điện, Vật cách điện

pdf 29 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:199 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận