Giáo trình An Toàn Điện

Giáo trình an toàn Điện. Giáo trình dành cho học Sinh Trung cấp. Cung cấp các kiến thức cơ bản về an toàn điện..Tài liệu cung cấp cho các bạn muốn tìm hiểu về ngành điện có thêm nhiều kiến.Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực hiện đúng các quy định: Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện

Từ khóa: giáo trình điện, mạng điện tính toán, an toàn điện, giáo trình an toàn điện, tài liệu an toàn điện, lý thuyết an toàn điện

pdf 75 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận