Tụ điện

Tụ điện là hệ thống hai dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau. Hai vật dẫn được gọi là hai bản của tụ điện.
Tụ điện mà hai bản là hai tấm kim loại phẳng, đặt song song, đối diện, cách điện nhau. Giữa hai bản có thể là chân không, không khí hoặc một điện môi.

Từ khóa: tụ điện, tụ điện phẳng, hoạt động của tụ điện, kỹ thuật công nghệ, bài giảng về tụ điện, điện dụng của tụ điện

pdf 47 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận