Bài giảng Bài 4: Lắp mạch đo lường tủ hạ thế trạm biến áp

Sau khi học xong bài "Bài 4: Lắp mạch đo lường tủ hạ thế trạm biến áp" này, học sinh có khả năng: đọc và hiểu được sơ đồ nguyên lý đi dây của mạch đo lường tủ điện hạ thế, lắp được mạch đo theo đúng trình tự các bước và đúng sơ đồ, tiết kiêm vật tư, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hành.
Đăng nhập để bình luận