QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG

Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại Sở xây dựng, Ngân hàng, Kho bạc, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, Cơ quan kiểm toán, các công ty - đơn vị (chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư và quản lý các công trình xây dựng v.v... hoặc tham gia nghiên cứu giảng dạy tại các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu.

Từ khóa: tài chính xây dựng, quy hoạch đô thị, xây dựng công trình, kết cấu công trình, kỹ thuật thi công

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:75 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận