NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Hiểu được bản chất, đặc trưng của kế toán, các khái niệm, nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố cơ bản của Báo cáo tài chính. Hiểu bản chất và vận dụng cơ bản các phương pháp kế toán trong doanh nghiệp. Hiểu và có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp lý kế toán, hệ thống pháp lý của kế toán Việt nam.

Từ khóa: bài giảng kế toán, giáo trình kế toán, nguyên lý kế toán, hướng dẫn học kế toán, kế toán cơ bản, báo cáo tài chính

ppt 66 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận