KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ngành xây dựng vừa là hoạt động sản xuất vừa là hoạt động nghệ thuật nên quá trình phát triển của nó vừa chịu ảnh hưởng của phương thức sản xuất vừa chịu ảnh hưởng của nhân tố thuộc kiến trúc thượng tầng của một hình thái xã hội nhất định.
Là ngành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại nhưng lại có tốc độ phát triển khoa học công nghệ chậm so với nhiều nghành khác.
Về tổ chức sản xuất ngành xây dựng cũng chậm phát triển hơn. Ơ TâyÂu hình thức công trường thủ


Từ khóa: KINH TẾ XÂY DỰNG , QUẢN LÝ DỰ ÁN , kinh tế xây dựng, bài giảng kinh tế xây dựng, tài liệu kinh tế xây dựng

ppt 27 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận