KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KẾ TOÁN TIỀN

Các công ty có thể dùng kế toán tiền hay kế toán dồn tích. Nhưng khi đã quyết định dùng loại nào, họ phải sử dụng nhất quán loại kế toán đó.

Kế toán tiền ghi chép các khoản thu chi khi sử dụng tiền. Nhiều công ty nhỏ sử dụng phương pháp này vì nó đơn giản và cho phép chủ sở hữu linh động trong việc quản lý thu nhập chịu thuế.

Từ khóa: kế toán doanh nghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán, hoạch toán, nguyên lý kế toán, kế toán tiền, kiểm soát nội bộ

ppt 16 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận