Kế toán tài chính - Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ

Khái niệm, phân loại (NVL, CCDC) Nhiệm vụ kế toán Nguyên tắc kế toán Cách tính giá xuất kho, nhập kho Hoạch toán chi tiết NVL – CCDC Tài khoản sử dụng Kế toán tổng hợp – PP kê khai thường xuyên VIII. Kế toán tổng hợp – PP kiểm kê định kì IX.
Khái niệm
Là những đối tượng lao động doanh nghiệp mua ngoài hoặc tự chế dùng cho sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ.

Từ khóa: kế toán nguyên vật liệu, công tác kế toán, công cụ dụng cụ, hạch toán kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán chi phí, tính giá thành sản phẩm

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận