KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Nguyên vật liệu đối tượng lao động dùng cho sản xuất sản phẩm Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng chuyển hóa thành sản phẩm được tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp và hình thành nên giá thành sản phẩm

Từ khóa: Bài giảng kế toán, kế toán đại cương, kế toán tài sản cố định, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiêu thụ, kế toán công cụ dụng cụ

ppt 53 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:68 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận