Giáo trình vật liệu xây dựng

Vữa xây dựng là một hỗn hợp gồm cốt liệu, chất kết dính và nước được chọn theo một tỉ lệ nhất định theo định mức rồi trộn với nhau thật đều. Cốt liệu để chế tạo vữa thông thường là cát đen, cát vàng… Chất kết dính để chế tạo vữa là xi măng, thạch cao, vôi…

Từ khóa: bài giảng xây dựng, vật liệu xây dựng, kỹ thuật xây dựng, vữa xây dựng, các tính chất của vữa xây dựng, xây gạch

pdf 138 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận