GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tài liệu vật liệu xây dựng
Giáo trình trình bày những vấn đề chung, những cơ sở khoa học về thành phần, cấu trúc, tính chất, phương pháp thiết kế, các giải pháp công nghệ. Các vật liệu chính cho ngành xây dựng: đá, xi măng, bê tông, bi tum, bê tông asphalt, polime, sơn, thép, và các vật liệu khác đã được trình bày trong giáo trình.
Các tính chất vật lý chủ yếu của vật liệu xây dựng: Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích ở trạng thái hoàn toàn đặc (không có lỗ rỗng) sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105oC ÷ 110oC đến khối lượng không đổi.

Từ khóa: tính chất chủ yếu, vật liệu xây dựng, vật liệu gốm xây dựng, Bê tông xi măng, Vật liệu chất dẻo, Bê tông Asphalt

pdf 139 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận