Giáo trình vật liệu xây dựng

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành xây dựng - Giáo trình vật liệu xây dựng. Khối lượng riêng của vật chất là một đặc tính về mật độ của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật.

Từ khóa: tính chất vật lý, vật liệu xây dựng, thể tích vật liệu, khối lượng không đổi, cấu trúc vi mô, vật liệu hỗn hợp

pdf 138 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận