Giáo trình mạng doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Vấn đề ứng dụng hệ thống
Mạng thông tin vào điều hành và sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng được đẩy
mạnh. Nhà quản lý mong muốn Quản trị viên mạng thông tin phải nắm được hầu hết
các công nghệ mạng để nhanh chóng triển khai, ứng dụng những công nghệ mạng
tiên tiến vào phục vụ điều hành sản xuất cũng như lập kế hoạch xây dựng và bảo vệ
hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp tránh khỏi mọi nguy cơ tấn công.

Từ khóa: điều hành mạng, bảo mật mạng, lắp đặt mạng, thiết bị mạng , mạng doanh nghiệp, hệ thống mạng, cài đặt mạng, mạng máy tính,

pdf 149 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:329 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận