GIÁO TRÌNH MẠNG DOANH NGHIỆP

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Vấn đề ứng dụng hệ thống Mạng thông tin vào điều hành và sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng được đẩy mạnh. Nhà quản lý mong muốn Quản trị viên mạng thông tin phải nắm được hầu hết các công nghệ mạng để nhanh chóng triển khai, ứng dụng những công nghệ mạng tiên tiến vào phục vụ điều hành sản xuất cũng như lập kế hoạch xây dựng và bảo vệ hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp tránh khỏi mọi nguy cơ tấn công. Với cuốn giáo trình này, tôi cố gắng tập trung

Từ khóa: bảo mật mạng, cách nối mạng, mạng lan, thủ thuật máy tính, điều hành mạng, hệ thống thông tin, tài liệu công nghệ thông tin, mạng doanh nghiệp

pdf 149 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:323 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận