Giáo trình kế toán quản trị

Kế toán quản trị không chỉ thu nhận,xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá trong các sổ kế toán mà còn xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho quyết định quản trị.

Từ khóa: kế toán doanh nghiệp, kế toán, kế toán quản trị, chuyên ngành kế toán, tài liệu kế toán quản trị, giáo trình kế toán quản trị

pdf 117 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận