GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Kế toán quản trị là một hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin cho các nhà quản trị nội bộ doanh nghiệp để ra quyết định. Có cùng đối tượng nghiên cứu là các sự kiện kinh tế và pháp lý diễn ra trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán. Kế toán tài chính căn cứ hệ thống ghi chép ban đầu này để xử lý, soan thảo các báo cáo tài chính cung cấp cho các đối tượng cần thông tin kế...

Từ khóa: kế toán quản trị, tài liệu kế toán, giáo trình kế toán, lý thuyết kế toán, chuyên ngành kế toán, kế toán tài chính

doc 166 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận