DỰ ÁN XÂY DỰNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Dự án xây dựng (DAXD) là tập hợp những đề xuất có
liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay
cải tạo những công trình xây dựng (nhà ở, văn phòng,
nhà máy, sân bay, bến cảng …) Một DAXD gồm ba thành tố: quy mô, kinh phí và
thòi gian thực hiện

Từ khóa: kết cấu thép, thép xây dựng, tính toán xây dựng, kết cấu xây dựng, kiến trúc xây dựng, tính toán trong xây dựng

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận