CHƯƠNG III : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Theo Luật Xây dựng (năm 2003), hoạt động xây dựng bao gồm các công việc sau :
Lập quy hoạch xây dựng (QH vùng, QH chi tiết, QH dự án…).
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật).
Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
Thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.
QLDA đầu tư xây dựng công trình.
Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
Bảo trì, bảo hành, giải quyết sự...

Từ khóa: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, kinh tế xây dựng, bài giảng kinh tế xây dựng, tài liệu kinh tế xây dựng

ppt 36 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận