Dịch vụ quản lý tên miền

Root name server : Là máy chủ quản lý các name
server ở mức top-level domain. Khi có truy vấn
về một tên miền nào đó thì Root Name Server phải
cung cấp tên và địa chỉ IP của name server quản
lý top-level domain.domain) và đến lượt các name server của tp level domain cung cấp danh sách các second level domain mà tên miền này thuộc vào. Cứ như thế đến khi nào tìm được máy quản lý tên miền cần truy vấn

Từ khóa: thủ thuật mạng, thủ thuật máy tính, quản trị mạng, computer network, quản lý tên miền, phân giải IP

ppt 57 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:171 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận