Đề cương bài giảng: Tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc

Mục tiêu của Đề cương bài giảng: Tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc nhằm giúp người học hiểu và trình bày được cách điều chỉnh bàn trượt dọc trên và cách tiện côn ngoài, điều chỉnh được bàn trượt dọc trên và tiện được côn ngoài đúng kỹ thuật. Có ý thức tổ chức nơi làm việc phù hợp và đảm bảo an toàn theo quy định.

Từ khóa: Đề cương bài giảng Tiện côn, Xoay xiên bàn trượt dọc, Tiện côn ngoài, Điều chỉnh bàn trượt dọc, Cách tiện côn ngoài, Các bước tiện côn

pdf 8 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận