Đề cương bài giảng: Hàn bằng ngọn lửa khí

Đề cương bài giảng: Hàn bằng ngọn lửa khí thuộc giáo áo lý thuyết Hàn và cắt bằng ngọn lửa khí giới thiệu về thiết bị hàn khí, kỹ thuật hàn, chuẩn bị phôi, quy trình vận hành thiết bị hàn và các khái niệm hàn bằng ngọn lửa khí, khí hàn, thuốc hàn, que hàn, các loại ngọn lửa hàn, hạt nhân ngọn lửa, vùng trung tâm, vùng đuôi. Mời bạn đọc tham khảo.
Đăng nhập để bình luận