Chuyên đề quản trị mạng - Mail

Internet Message Access Protocol: Là giao thức hỗ trợ việc lưu trữ và truy xuất hộp thư
của người dùng, thông qua IMAP người dùng có thể
sử dụng IMAP Client để truy cập hộp thư từ mạng
nội bộ hoặc mạng Internet trên một hoặc nhiều máy
khác nhau. Một số đặc điểm chính của IMAP: Tương thích đầy đủ với chuẩn MIME. Cho phép truy cập và quản lý message từ một hay nhiều
máy khác nhau. Hỗ trợ các chế độ truy cập "online", "offline". Truy xuất mail đồng thời cho nhiều máy, chia sẻ mailbox. Client không cần quan tâm về định dạng file lưu trữ trên
Server.

Từ khóa: cài đặt mạng, tự học mạng máy tính, quản trị mạng, mail, tổng quan về mail, hoạt động của mail, vần đề về mail, dạng file lưu trữ

ppt 92 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận