Cấu kiện điện tử

Các vật liệu điện tử thường được phân chia thành ba loại: Các vật liệu cách điện, dẫn điện và vật
liệu bán dẫn. Chất cách điện là loại vật liệu thường có độ dẫn điện rất kém dưới tác dụng của một nguồn
điện áp đặt vào nó.

Từ khóa: tài liệu tin học-cấu kiện điện tử, bài giảng môn cấu kiện điện tử, điện trở dây quấn, điện trở cầu chì, điện trở than

pdf 99 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:288 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận