Cấu kiện điện tử

Các vật liệu điện tử thường được phân chia thành ba loại: Các vật liệu cách điện, dẫn điện và vật liệu bán dẫn. Chất cách điện là loại vật liệu thường có độ dẫn điện rất kém dưới tác dụng của một nguồn điện áp đặt vào nó. Chất dẫn điện là loại vật liệu có thể tạo ra dòng điện tích khi có nguồn điện áp đặt ngang qua hai đầu vật liệu. Chất bán dẫn là một loại vật liệu có độ dẫn điện ở khoảng giữa của chất dẫn điện và chất cách điện Thông số chính được dùng để phân biệt 3 loại

Từ khóa: giáo trình mạch điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, vật liệu điện tử, điện tử viễn thông, vật lý bán dẫn, linh kiện điện tử, diode bán dẫn,

pdf 50 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận