Bài tập Nguyên lý kế toán

Phần này sinh viên cần nắm các vấn đề sau: bản chất của kế toán, các loại kế toán, đối tượng chung và đối tượng cụ thể của kế toán, phân loại đối tượng kế toán theo cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản. Đồng thời cần biết các yêu cầu và nhiệm vụ, nguyên tắc của kế toán từ đó mà vận dụng và công tác kế toán trong thực tế.

Từ khóa: nguyên lý kế toán, giáo trình nguyên lý kế toán, tài liệu nguyên lý kế toán, bài giảng nguyên lý kế toán, tài liệu nguyên lý kế toán

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận