Bài tập nguyên lý kế toán

Cùng với việc biên soạn Giáo trình Nguyên lí kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng biên soạn quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa trên nội dung Giáo trình này.Trên tinh thần phục vụ giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo..

Từ khóa: tài liệu học đại học, ôn thi kế toán, nguyên lý kế toán, bài tập kế toán, tài liệu kế toán, bài tập ôn thi

doc 85 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận