Bài tập Nguyên lý kế toán

ài liệu tham khảo bài tập nguyên lý kế toán dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kế toán, kế toán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp,...tham khảo.

Từ khóa: kế toán tiền lương, chứng từ kế toán, chế độ kế toán, kế toán thống kê, bài tập kế toán, nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp, định khoản

doc 46 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận