Bài tập nguyên lý kế toán.

Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn học này, Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Thái nguyên tổ chức biên soạn “Giáo trình Nguyên lý kế toán”.

Từ khóa: bảng cân đối kế toán, nguyên lý kế toán, bài tập kế toán, tài liệu cho kế toán, chuyên ngành kế toán, kế toán tài chính

doc 41 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận