BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mua ngoài 1 thiết bị quản lý sử dụng cho văn phòng Công ty, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 5% là 315.000.000 đ đã trả bằng TGNH thuộc nguồn vốn kinh doanh. Chi phí vận chuyển bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là 2.100.000 đ.

Từ khóa: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, bài tập, kế toán doanh nghiệp

pdf 142 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận