Bài giảng Bài 2: Tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc

Mục tiêu Bài giảng Bài 2: Tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc nhằm giúp sinh viên hiểu và trình bày được cách điều chỉnh bàn trượt dọc trên, cách tiện côn ngoài. Điều chỉnh được bàn trượt dọc trên đúng góc dốc, đúng hướng và tiện được côn ngoài đúng kỹ thuật. Có ý thức tổ chức nơi làm việc phù hợp, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Từ khóa: Bài giảng Tiện côn, Tiện côn bằng xoay xiên bàn trượt dọc, Điều chỉnh bàn trượt dọc, Cách tiện côn ngoài, Các bước tiện côn, Tài liệu tiện côn

pdf 20 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận