Bài giảng Kỹ thuật chung về ô tô - Nguyễn Quang Tuấn

Nội dung Bài giảng Kỹ thuật chung về ô tô do Nguyễn Quang Tuấn biên soạn trình bày các kiến thức chung về kỹ thuật ô tô như: Khái niệm, đặc điểm và phân loại ô tô, nhận dạng hư hỏng và mài mòn của chi tiết, phương pháp sửa chữa và công nghệ sửa chữa chi tiết bị mài mòn, làm sạch và kiểm tra chi tiết, nhận dạng chủng loại động cơ đốt trong, nhận dạng động cơ 4 kì, nhận dạng động cơ 2 kì, nhận dạng động cơ nhiều xi lanh.

Từ khóa: Kỹ thuật ô tô, Bài giảng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong, Động cơ 4 kì, Động cơ 2 kì, Động cơ nhiều xi lanh

pdf 100 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận