Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng

Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng. Cách trình bày sẽ kết hợp văn bản pháp quy và những thực tiễn vi phạm về giám sát chất lượng công trình xay dựng, để hiểu và rút kinh nghiệm. Chuyển từ cơ chế thanh tra sang cơ chế giám sát.

Từ khóa: cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng, giám sát thi công, lắp đặt thiết bị, xây lắp công trình, giám định đầu tư, đấu thầu xây lắp

pdf 80 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận