Xây dựng công trình trên nền đất yếu

Trong thực tế xây dựng, có rất nhiều công trình bị lún, sập hư hỏng khi xây dựng trên nền đất yếu do không có những biện pháp xử lý phù hợp, không đánh giá chính xác được các tính chất cơ lý của nền đất. Do vậy việc đánh giá chính xác và chặt chẽ các tính chất cơ lý của nền đất yếu (chủ yếu bằng các thí nghiệm trong phòng và hiện trường) để làm cơ sở và đề ra các giải pháp xử lý nền móng phù hợp là một vấn đề hết sức khó khăn, nó đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết, giảm được tối đa các sự cố, hư hỏng công trình khi xây dựng trên nền đất yếu.

Từ khóa: xây dựng công trình , biện pháp xử lý nền, biện pháp xử lý móng, kết cấu công trình, nền đất yếu , khả năng chống cát

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận