Tài liệu hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản

Tính khối lượng dự toán để xây dựng nhà vệ sinh theo bản vẽ nêu trên. Học viên sẽ làm bài tập này tại nhà và đến buổi học "Thực hành trên máy tính - phần cơ bản" sẽ nộp. Dung MS.Word hoặc MS. Excel để tính toán và lưu kết quả lại thành tập tin tập tin này sẽ được sử dụng tiếp cho phần thực hành các bài tiếp theo. Qúa trình tính toán, học viên có thể trao đổi vướng mắc với giảng viên ở các buổi học kế tiếp

Từ khóa: xây dựng, kỹ thuật xây dựng, giáo trình xây dựng, dự toán xây dựng cơ bản, Tài liệu hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận