Sửa chữa cơ cấu khuỷu trục thanh truyền: Tháo lắp piston - thanh truyền - xéc măng

Nội dung tài liệu Sửa chữa cơ cấu khuỷu trục thanh truyền: Tháo lắp piston - thanh truyền - xéc măng nhằm giúp học viên củng cố lại kiến thức lý thuyết về nhiệm vụ, cấu tạo của nhóm biên, piston, xéc măng. Đồng thời học viên làm được các công việc tháo lắp nhóm piston - thanh truyền - xéc măng đúng trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, biết tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Từ khóa: Khuỷu trục thanh truyền, Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền, Tháo lắp piston, Tháo lắp xéc măng, Tháo lắp thanh truyền, Công nghệ ô tô

pdf 41 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận