Sổ tay lập trình CNC

CNC – viết tắt cho Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) (điều khiển bằng máy tính) – đề cập đến việc điều khiển bằng máy tính các máy móc khác với mục đích sản xuất (có tính lập lại) các bộ phận kim khí (hay các vật liệu khác) phức tạp, bằng cách sử dụng các chương trình viết bằng kí hiệu chuyên biệt theo tiêu chuẩn EIA-274-D, thường gọi là mã G. CNC được phát triển cuối thập niên 1940 đầu thập niên 1950 ở phòng thí nghiệm Servomechanism của trường MIT.

Từ khóa: Technologies, Averaging, Conservation of mass, Multiphase flow models, Multiphase flow notation, distribution functions

pdf 456 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận