Sổ tay chế tạo máy

Nhằm phục cho việc phát triển nhành cơ khí hiện hay chúng ta cần đẩy mạnh đảo tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyện môn cao về các lĩnh vực công nghệ kinh điển, đồng thời phải đáp ứng được những công nghệ tiên tiến , công nghệ tự động trong sản xuất cơ khí. Mặt khác cần tăng cường các cơ sở vật chất, thiết bị máy móc và đặc biệt là các tài liệu tra cứu tham khảo trong khi học tập ở trường cũng như trong khi công tác ở các nhà máy, xí nghiệp

Từ khóa: công nghệ chế tạo máy, tài liệu công nghệ chế tạo máy, phương pháp chế tạo máy, kỹ thuật chế tạo máy, kinh nghiệm chế tạo máy

pdf 333 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận