Quy trình thiết kế may mặc

Ni mẫu:
Dài áo = 75 cm Ngang vai = 48 cm Vòng cổ = 39 cm Vòng ngực = 92 cm Dày tay = 26 cm

.QUY TRÌNH THIẾT KẾ
Hình tổng quát
1.5 0.5

B’’
B2B’’ = EE’+1

E’ D’’ E’’

D’ C’ ’ A E =

Từ khóa: thiết kế trang phục, may công nghiệp, công nghệ may, quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất, quy trình thiết kế may mặc

ppt 12 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận